Domů > Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ aneb jak vás chráníme ....

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě.

Vašim osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme pozornost a zpracováváme je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.

V našich zásadách bychom Vám chtěli blíže vysvětlit, jak vaše údaje zpracováváme a jakým způsobem je používáme.

1.KDO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

1.1. Vaše osobní údaje zpracovává firma KILVIL s.r.o., Poděbradská 964/36, Praha 9 190 00 IČ 24826987 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177980, která je provozovatelem internetového obchodu na webové stránce www.coolcool.cz jako ,,SPRÁVCE“.

1.2.Firma KILVIL s.r.o. v současné chvíli nemá jmenovaného pověřence na ochranu osobních údajů, proto se v případě jakýkoliv dotazů či uplatňování vašich práv souvisejících se zpravováním vašich osobních údajů můžete obrátit přímo na nás prostřednictvím:

 • Adresy : KILVIL s.r.o. , Poděbradská 964/36, Praha 9, 190 00
 • Telefonu : +420 777 188 860
 • Emailu : info@kilvil.cz

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1.Firma KILVIL s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze vaše osobní údaje potřebné k uskutečnění prodeje zboží (uzavření kupní smlouvy) a případné další nabídky zboží (zaslání newsletteru s nabídkou produktů a akcí).

2.2.Jedná se tedy o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • dodací adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty – v případě vrácení uhrazené platby
 • další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje

Tyto údaje vyplníte v případě registrace nebo v případě vytvoření objednávky.

2.3.Dále také zpracováváme údaje o Vaší IP adrese a souborech cookies. Více si přečtěte ochrana soukromí – cookies.

3. PROČ TYTO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1.Tyto údaje zpracováváme pro níže uvedené účely:

 • zpracování a správa vaší objednávky a vašeho nákupu – abychom vám mohli vámi objednané zboží doručit, informovat o průběhu objednávky, vyřídit případné vrácení zboží a reklamaci
 • zpracování a správa vašeho osobního profilu na naší stránce www.coolcool.cz
 • pro případné zasílání obchodních sdělní a newslettrů – abychom vás včas informovali o akčních nabídkách, novinkách a slevách a jiných souvisejících informací
 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností
 • abychom Vás mohli kontaktovat na váš případný dotaz k produktů, objednávce atd.
 • zlepšení kvality našich poskytovaných služeb

4. JAKÉ MÁME OPRAVŇENÍ KE ZPRACOVNÍ ÚDAJŮ?

 • Plnění kupní smlouvy – nejčastěji používané pro zpracování vašich údajů
 • Splnění právních povinností – z důvodu vystavování faktur a jejich spravování
 • Souhlas – v případě udělení vámi dobrovolného souhlasu k zasílání newslleteru v případě neprovedení objednávky zboží a neuzavření kupní smlouvy. Vámi udělený souhlas může být kdykoliv odvolán
 • Oprávněný zájem – pro zlepšování našeho webu a například o poskytování přímého  marketingu

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE - ZPRACOVATEL?

5.1.Tyto subjekty s námi mají uzavřenou ZPRACOVATELSKOU SMLOUVU, kde je uvedeno, že vámi poskytnuté údaje nebudou předány dalším 3 osobám ani použity na jiné než stanované účely.

 • Přepravcům – PPL pro doručení vaší objednávky
 • Obchodním partnerům – Heureka.cz - zaslání dotazníku Ověřeno zákazníky
 • Společnosti provozující náš web – VIRTAL FICTION - kompletní zajištění provozu internetového obchodu
 • Poskytovateli platební brány – GOPAY - pro provedení bezkontaktní platby
 • Daňovému a právnímu poradci – v souvislosti s uplatňováním práv a vedením účetnictví
 • Partnerům zodpovědným za marketingovou propagaci - ECOMAIL - zasílání newsletteru, s možností udělit neshoulas a odhlásit se

​coolcool.cz a Ověřeno zákazníky : „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1.Společnost KILVIL Vaše osobní údaje zpracovává po dobu Vámi uděleného souhlasu a to vždy po dobu 5let, pokud vámi udělený souhlas nebyl z vaší strany odvolán. Po této době jste vymazáni a firma KILVIL s.r.o uchovává pouze váš souhlas nebo odvolání souhlasu, pro případnou obhajobu práv.

6.2.Také jsou vaše osobní údaje uchovávány v případech, které vyžadují právní předpisy, po dobu stanovanou těmito právními předpisy (archivační lhůty pro účetní a daňové doklady).

7. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

7.1.Všechny vaše osobní údaje poskytnuté z vaší strany a zpracované z naší strany jsou zabezpečeny standartními technologiemi, postupy a pravidly. Vše z naší strany pravidelně kontrolujeme, testujeme,  aby jsme předešli případným útoků a zneužitím.

7.2.Upozorňujeme, aby  jste se jako uživatel, chovaly na internetu bezpečně, aktualizovali své údaje – hesla a používali taková, která zamezují snadnému přístupu k vašemu uživatelskému účtu.

7.3.V případě jakýkoliv zjištění, že došlo ke zneužití vašeho účtu nám informaci ihned nahlaste a mi zajistíme jeho zablokování a případné další kroky.

8. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

 • Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas - pokud byl z vaší strany udělen
 • Máte právo na přístup - v souladu s nařízením GDPR máte právo získat potvrzení jaké údaje jsou zpracovávané spol. KILVIL s.r.o.
 • Máte právo na doplnění nebo opravu - v případě že jsou vaše údaje nepřesné
 • Máte právo na výmaz – ,,právo být zapomenut“ – pokud si přejte abychom vaše osobní údaje smazali a již nezpracovávali, nebo pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné
 • Máte právo na omezení zpracování – pokud budou vaše osobní údaje zpracovány protiprávně a požádáte o omezení použití, pokud budete popírat přesnost vašich údajů,…
 • Máte právo na přenositelnost  - požádáte-li správce, poté předáme vaše osobní údaje jinému správci
 • Máte právo vznést námitku – proti zpracování osobních údajů na základě vašeho oprávněného zájmu, zejména v souvislosti s přímím marketingem – kliknutím na odkaz v emailu případně zasláním na email info@kilvil.cz
 • Máte právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů u českého Úřadu pro ochranou osobních údajů www.uoou.cz

 

V Praze 9 dne 25.5.2018  vydáno společností KILVIL s.r.o.

 

 

 

Aktuálně z našeho instagramu